Wędkarz roku - Łowca okazów/ Regulamin


Strzelce Opolskie dnia 04.02.2013r.

Polski Związek Wędkarski Koło Strzelce Opolskie – Miasto

Ul. Budowlanych 1 47-100 Strzelce Opolskie

REGULAMIN PUNKTACJI W KLASYFIKACJI

WĘDKARZ ROKU”

CEL I ZADANIA

Indywidualna klasyfikacja „Wędkarz Roku” Ma za zadanie podniesienie rangi zawodów o tytuł najlepszego wędkarza koła, oraz stanowić praktyczne szkolenie wędkarzy w zakresie sportowego i etycznego połowu ryb.

REGULAMIN :

Klasyfikację prowadzić będzie Komisja Sportowa Zarządu Koła PZW Strzelce Opolskie - Miasto. Oddzielnie w kategorii juniorów i seniorów.

W klasyfikacji przyznawane będą punkty według następujących zasad:

- za uczestnictwo w zawodach zawodnik otrzymuje 1 pkt

- za miejsca w zawodach od 1 do 10 otrzymuje:

Miejsce 1 - 10 pkt

Miejsce 2 - 9 pkt

Miejsce 3 - 8 pkt

Miejsce 4 - 7 pkt

Miejsce 5 - 6 pkt

Miejsce 6 - 5 pkt

Miejsce 7 - 4 pkt

Miejsce 8 - 3 pkt

Miejsce 9 - 2 pkt

Miejsce 10 - 1 pkt

Klasyfikacja końcowa na Wędkarza Roku ustalona zostanie na podstawie sumy punktów z poszczególnych zawodów.

Kolega który zdobędzie największą liczbę punktów uzyska tytuł:

Wędkarz roku 2013”

Regulamin niniejszy na wniosek Komisji Sportowej Zarządu zatwierdzono

Uchwałą nr 7/2013 Zarządu Koła na posiedzeniu w dniu 4 luty 2013 ,

i obowiązuje wszystkich uczestników zawodów.


KOMISJA SPORTOWA KOŁA STRZELCE OPOLSKIE - MIASTO

za Zarząd podpisał:

Zdzisław Ćwieląg


**************************************************************

**************************************************************


Strzelce Opolskie dnia 04.02.2013r.

Polski Związek Wędkarski Koło Strzelce Opolskie – Miasto

Ul. Budowlanych 1 47-100 Strzelce Opolskie

REGULAMIN PUNKTACJI W KLASYFIKACJI

ŁOWCA OKAZÓW”

CEL I ZADANIA

Indywidualna klasyfikacja „Łowca okazów” ma za zadanie popularyzację etycznego połowu ryb, oraz rozpowszechnianie zdrowej rywalizacji sportowej wszystkich członków Koła.

REGULAMIN :

Klasyfikację prowadzić będzie Komisja Sportowa Zarządu Koła PZW Strzelce Opolskie - Miasto. Oddzielnie w kategorii juniorów i seniorów.

W klasyfikacji przyznawane będą punkty według następujących zasad:

- Za ryby medalowe wg norm zawartych w tabeli „Normy medalowe PZW” otrzymuje:

MEDAL ZŁOTY - 12 punktów

MEDAL SREBRNY – 10 punktów

MEDAL BRĄZOWY - 8 punktów

Klasyfikacja końcowa na „Łowcę Okazów” ustalona zostanie na podstawie sumy punktów za zgłoszenie poszczególnych ryb medalowych.

Kolega .który zdobędzie największą liczbę punktów uzyska tytuł:

Łowca Okazów 2013”

Regulamin niniejszy na wniosek Komisji Sportowej Zarządu zatwierdzono

Uchwałą nr 7/ 2013 Zarządu Koła na posiedzeniu w dniu 4 luty 2013 ,

i obowiązuje wszystkich członków Koła.KOMISJA SPORTOWA KOŁA STRZELCE OPOLSKIE - MIASTO

za Zarząd podpisał:

Zdzisław Ćwieląg.Załączniki do regulaminu:

1.Tabela norm medalowych PZW