REGULAMIN AMATORSKIEGO POΜWU RYB RAPR 2011


Regulamin Amatorskiego Po逕u Ryb (RAPR) 2011r.REGULAMIN AMATORSKIEGO POΜWU RYB

Rozdzia造
I. Wst瘼
II. Prawa w璠kuj帷ego w wodach PZW
III. Obowi您ki w璠kuj帷ego w wodach PZW
IV. Zasady w璠kowania
V. Dozwolone metody po這wu
VI. Ochrona ryb
VII. Kontrola i odpowiedzialno嗆 w璠kuj帷ych w wodach PZW
VIII. Informacje ko鎍owe


I. WST襾

Regulamin Amatorskiego Po這wu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbi鏎
przepis闚 dotycz帷ych zasad uprawiania w璠karstwa i ochrony zasob闚 ichtiofauny.
Postanowienia Regulaminu obowi您uj wszystkich w璠kuj帷ych w wodach b璠帷ych
w u篡tkowaniu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego (PZW), zar闚no zrzeszonych w
Zwi您ku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemc闚. Na 這wiskach
specjalnych PZW mog obowi您ywa odr瑿ne lub dodatkowe regulaminy. W wodach
PZW dopuszcza si amatorski po堯w ryb kusz za zgod uprawnionego do rybactwa.
Amatorski po堯w ryb kusz mo瞠 uprawia osoba posiadaj帷a kart 這wiectwa
podwodnego i stosowne zezwolenie.


II. PRAWA W犵KUJ。EGO W WODACH PZW


1. Prawo do w璠kowania w wodach u篡tkowanych przez Polski Zwi您ek W璠karski
maj cz這nkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadaj帷y kart w璠karsk,
przestrzegaj帷y zasad uj皻ych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia
uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart w璠karskich reguluj przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym, z p騧niejszymi zmianami.
3. Z obowi您ku posiadania karty w璠karskiej s zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywaj帷y w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego w璠kowania ma w璠karz, kt鏎y uko鎍zy 14 lat, z tym,
瞠 m這dzie do 16 lat nie ma prawa do w璠kowania w porze nocnej bez nadzoru
osoby uprawnionej do opieki.
5. Cz這nek PZW do lat 14 ma prawo w璠kowa z nast瘼uj帷ymi ograniczeniami: w
ramach w豉snego 這wiska, zgodnie z limitem ilo軼iowym i wagowym, wy陰cznie pod
opiek osoby pe軟oletniej, posiadaj帷ej kart w璠karsk.
6. M這dzie niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo w璠kowa:
a) wy陰cznie pod opiek i w ramach uprawnie, stanowiska i dziennego limitu po這wu
ryb osoby pe軟oletniej, posiadaj帷ej kart w璠karsk, metod gruntowo-sp豉wikow
maja prawo w璠kowa dwie osoby, ka盥a na jedn w璠k. Udost瘼nienie
stanowiska i limitu dw鏔 osobom nie wyklucza w璠kowania opiekuna na jedn
w璠k.
b) wy陰cznie pod opiek i w ramach uprawnie i dziennego limitu po這wu, osoby
pe軟oletniej, posiadaj帷ej kart w璠karsk, metod spinningow i muchow.
Przekazanie uprawnie nie wyklucza w璠kowania opiekuna na jedna w璠k.
7. Dopuszcza si w璠kowanie kilkuosobowych grup m這dzie篡 nie posiadaj帷ych
kart w璠karskich, pod nadzorem opiekuna posiadaj帷ego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarz康 okr璕u PZW. Ka盥a osoba z grupy ma prawo
這wi wy陰cznie na jedn w璠k, z zachowaniem uprawnie do w豉snego stanowiska
i dziennego limitu po這wu przys逝guj帷ego cz這nkowi PZW.
8. Cz這nek PZW ma prawo udost瘼ni wsp馧ma鹵onkowi, posiadaj帷emu kart
w璠karsk, jedn ze swoich w璠ek do w璠kowania, w granicach przys逝guj帷ego
mu stanowiska i limitu po這wu, bez konieczno軼i uiszczania przez wsp馧ma鹵onka
sk豉dki cz這nkowskiej oraz sk豉dki na ochron i zagospodarowanie w鏚. Powy窺ze
ma wy陰cznie zastosowanie przy w璠kowaniu dopuszczaj帷ym 這wienie na dwie
w璠ki.


III. OBOWI╴KI W犵KUJ。EGO W WODACH PZW


1. W czasie w璠kowania w璠karz ma obowi您ek posiada: kart w璠karsk,
zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane
przez wydaj帷ego zezwolenie.
2. Przed przyst徙ieniem do w璠kowania, w璠karz zobowi您any jest do ustalenia do
kogo nale篡 wybrane przez niego 這wisko i czy nie obowi您uj na nim dodatkowe
ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na 這wisku pierwsze雟two ma ten w璠karz,
kt鏎y przyby na nie wcze郾iej. Przy zajmowaniu stanowisk w璠kuj帷y powinni
zachowa mi璠zy sob odpowiednie odst瘼y, okre郵one w rozdziale V. Regulaminu.
Odst瘼y te mog by zmniejszone tylko za zgod w璠karza, kt鏎y wcze郾iej zaj掖
dane stanowisko.
4. W czasie w璠kowania w璠ki musz by pod sta造m nadzorem ich u篡tkownika.
5. W璠karz zobowi您any jest posiada przyrz康 do wyjmowania haczyk闚 z pysk闚
ryb. Ryby z haczyka nale篡 uwalnia z zachowaniem maksymalnej ostro積o軼i.
6. W璠karz zobowi您any jest utrzyma w czysto軼i stanowisko w璠karskie w
promieniu minimum 5 metr闚, bez wzgl璠u na stan, jaki zasta przed rozpocz璚iem
po這wu.
7. Obowi您kiem w璠karza jest opuszczenie 這wiska, je郵i rozgrywane maj by na
nim zawody sportowe. Organizator zawod闚 musi posiada pisemne zezwolenie
uprawnionego do rybactwa.
8. W przypadku zauwa瞠nia zanieczyszczenia wody lub jego skutk闚, jak np. 郾i皻e
ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, w璠karz ma
obowi您ek natychmiast zawiadomi o tym zarz康 najbli窺zego ko豉 lub okr璕u PZW,
policj albo najbli窺zy organ administracji publicznej.
9. Je瞠li w璠karz z這wi ryb oznakowan i zabiera j, ma obowi您ek przes豉 do
zarz康u okr璕u PZW, na kt鏎ego terenie zosta豉 ona z這wiona, znaczek i kilka 逝sek
wyj皻ych powy瞠j linii bocznej ryby, podaj帷 r闚nocze郾ie jej gatunek, d逝go嗆 i
ci篹ar oraz miejsce i dat po這wu.


IV. ZASADY W犵KOWANIA


1. W璠ka
W璠karz ma obowi您ek pos逝giwa si w璠k sk豉daj帷 si z w璠ziska o d逝go軼i
co najmniej 30 cm, do kt鏎ego przymocowana jest linka zako鎍zona:
(zmieni na r闚nobrzmi帷y z rozporz康zenia)
a/ jednym haczykiem z przyn皻, albo
b/ w metodzie muchowej, nie wi璚ej ni dwoma haczykami, ka盥y ze sztuczn
przyn皻, przy czym ka盥y haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej niŜ dwa ostrza rozstawione
w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm, albo
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie
wi璚ej ni dwa haczyki; haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni cztery ostrza, rozstawione
w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm.
d/ przy po這wie ryb spod lodu:
- jednym haczykiem z przyn皻, przy czym haczyk nie mo瞠 mie wi璚ej ni trzy
ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o
鈔ednicy 20 mm, albo
- sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie wi璚ej ni dwa haczyki, przy czym ka盥y
haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni trzy ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie
wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 20 mm
2. Przyn皻y
a/ Jako przyn皻y mog by stosowane:
- przyn皻y naturalne: zwierz璚e i ro郵inne,
- przyn皻y sztuczne.
b/ Zabrania si stosowa jako przyn皻 /zan皻/ :
- zwierz徠 i ro郵in chronionych,
- ikry rybiej,
c/ Przyn皻y naturalne zwierz璚e to organizmy 篡we lub martwe, a tak瞠 ich cz窷ci. W
przypadku stosowania ryb jako przyn皻, mog by u篡te tylko ryby wymiarowe lub nie
obj皻e wymiarem ochronnym oraz nie znajduj帷e si w okresie ochronnym.
d/ Przyn皻y naturalne ro郵inne to ro郵iny, ich cz窷ci oraz przetwory z nich / np. ciasta i
pasty/. Do przyn皻 tych umownie zalicza si te sery.
e/ Przyn皻y sztuczne to grupa przyn皻 wykonanych z r騜nych materia堯w naturalnych
lub sztucznych. Przyn皻y te mog by uzbrojone najwy瞠j w dwa haczyki o rozstawie
ostrzy nie wi瘯szym ni szeroko嗆 przyn皻y sztucznej / z tolerancj do 2 mm /.
3. W璠kowanie
3.1. W wodach u篡tkowanych przez PZW mo積a w璠kowa przez ca陰 dob, z
wyj徠kiem w鏚 krainy pstr庵a i lipienia / wymienionych w odr瑿nym informatorze
PZW /, gdzie wolno w璠kowa tylko w porze dziennej, tj. od 鈍itu do zmierzchu /1
godz. przed wschodem s這鎍a i 1 godz. po zachodzie s這鎍a /.
3.2. Zabrania si 這wi ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych
miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krze郵iska, zimowiska, mateczniki.
Zabrania si po這wu ryb w obr瑿ach ochronnych i hodowlanych.
3.3. W璠karz ma obowi您ek przestrzega limit闚 dziennych po這w闚 ryb.
3.4. Ponadto w璠karzowi nie wolno:
a/ przechowywa i zabiera ryb poni瞠j ich wymiar闚 ochronnych,
b/ sprzedawa z這wionych ryb,
c/ rozdawa z這wionych ryb na terenie 這wiska,
d/ 這wi ryb w odleg這軼i mniejszej niŜ 50 m od: jaz闚, 郵uz, tam, zap鏎, przep豉wek
oraz innych urz康ze s逝膨cych do pi皻rzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli
hydrotechnicznych s逝膨cych regulacji brzeg闚 lub dna, np. ostrogi, opaski i progi
denne,
e/ 這wi ryb w odleg這軼i mniejszej ni 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i
innych rybackich narz璠zi po這wu,
f/ 這wi metod "szarpaka",
g/ budowa pomost闚 i stanowisk w璠karskich bez zgody u篡tkownika wody,
h/ w璠kowa ze sprz皻u p造waj帷ego niezarejestrowanego i nieoznakowanego
zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,
i/ 這wi ryb ze sprz皻u p造waj帷ego w porze nocnej / od zmierzchu do 鈍itu / w
jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyj徠kiem okresu od 1 czerwca do 30
wrze郾ia,
j/ stosowa sztucznego 鈍iat豉, s逝膨cego lokalizowaniu b康 zwabianiu ryb,
k/ kotwiczy 這dzi na oznakowanych torach 瞠glugi wodnej,
l/ w璠kowa z most闚,
m/ obcina g堯w i ogon闚 rybom przed zako鎍zeniem w璠kowania.
3.5. Ryby w stanie 篡wym, z這wione zgodnie z limitem ilo軼iowym, nale篡
przechowywa wy陰cznie w siatkach wykonanych z mi瘯kich nici, rozpi皻ych na
sztywnych obr璚zach. Ryby 這sosiowate i lipie, przeznaczone do zabrania nale篡
u鄉ierci bezpo鈔ednio po z這wieniu. Ka盥y w璠karz musi przechowywa osobno
z這wione przez siebie ryby, z tym 瞠 zabrania si przechowywania 篡wych ryb d逝瞠j
ni 24 godz. W siatce mo積a przetrzymywa nie wi璚ej ryb, ni wynika to z limit闚
dobowych.
3.6. Z這wione ryby niewymiarowe lub b璠帷e pod ochron musz by bezwzgl璠nie,
z ostro積o軼i wypuszczone do wody.
3.7. Rak闚 pr璕owatych, rak闚 sygna這wych oraz ryb z gatunku trawianka,
czebaczek amurski i sumik kar這waty po z這wieniu nie wolno wypuszcza do 這wiska,
w kt鏎ym je z這wiono, ani do innych w鏚.
3.8. W czasie po這wu ryb na przyn皻y naturalne zabrania si r闚noczesnego
這wienia metodami spinningow lub muchow.
3.9. Uprawniony do rybactwa mo瞠 na danym 這wisku wprowadzi ograniczenie lub
zakaz stosowania zan皻.
3.10. Dopuszcza si, w miejscu i czasie prowadzenia po這wu ryb na w璠k,
pozyskiwanie ryb na przyn皻 przy u篡ciu podrywki w璠karskiej. Podrywka
w璠karska to … - (zapis z rozporz康zenia).
3.11. Ryby przeznaczone na przyn皻 mog by wprowadzone wy陰cznie do w鏚, z
kt鏎ych zosta造 pozyskane – z wy陰czeniem gatunk闚 wymienionych w pkt 3.7. Ryby
przeznaczone na przyn皻, w stanie 篡wym mo積a przechowywa w specjalnym
sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5


V. DOZWOLONE METODY POΜWU

1. Metoda gruntowo-sp豉wikowa
1.1. υwienie ryb metod gruntowo-sp豉wikow dozwolone jest r闚nocze郾ie na
dwie w璠ki, ka盥a z link zako鎍zon jednym haczykiem z przyn皻 naturaln.
1.2. Uprawniony do rybactwa mo瞠 okre郵i dopuszczaln ilo嗆 zan皻 w danym
這wisku.
1.3. W璠karz 這wi帷y ryby t metod, zobowi您any jest do zachowania
nast瘼uj帷ych minimalnych odst瘼闚 od innych w璠kuj帷ych:
a/ 這wi帷 z brzegu - 10 m
b/ mi璠zy 這dziami lub brodz帷 - 25 m
c/ mi璠zy 這dzi, a w璠kuj帷ymi z brzegu - 50 m
2. Metoda spinningowa
2.1.υwienie ryb metod spinningow dozwolone jest na jedn w璠k, trzyman w
r瘯u, z link zako鎍zon jedn sztuczn przyn皻, uzbrojon w nie wi璚ej ni dwa
haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosowa 瘸dnych dodatkowych
wska幡ik闚 bra instalowanych na lince.
2.2. W璠karz 這wi帷y ryby t metod, zobowi您any jest do zachowania
nast瘼uj帷ych minimalnych odst瘼闚 od innych w璠kuj帷ych:
a/ 這wi帷 z brzegu lub brodz帷 - 25 m
b/ 這wi帷 z 這dzi - 50 m
3. Metoda trolingowa
3.1. υwienie ryb metod trolingow dozwolone jest wy陰cznie na jedn w璠k,
zako鎍zon link z jedn sztuczn przyn皻, uzbrojon w nie wi璚ej ni dwa haczyki,
holowan za nap璠zanym silnikiem, 瘸glami lub si陰 ludzkich mi窷ni 鈔odkiem
p造waj帷ym. Zabrania si holowania w ten spos鏏 przyn皻 naturalnych.
3.2. Przy w璠kowaniu t metod w璠karz zobowi您any jest zachowa minimaln
odleg這嗆 50 m od innych w璠kuj帷ych.
4. Metoda muchowa
4.1. υwienie ryb metoda muchow dozwolone jest na jedn w璠k, trzyman w
r瘯u, wyposa穎n w ko這wrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zako鎍zony nie
wi璚ej ni dwoma haczykami, ka盥y ze sztuczn przyn皻 – przy czym ka盥y haczyk
nie mo瞠 posiada wi璚ej niŜ dwa ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie
wykracza造 poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm.
Inne linki ni sznur muchowy w tej metodzie mog by stosowane wy陰cznie do
wi您ania przypon闚, kt鏎ych d逝go嗆 nie mo瞠 przekracza dwukrotnej d逝go軼i
u篡wanego w璠ziska oraz jako podk豉d pod sznur muchowy. Na w璠ce muchowej
nie wolno stosowa dodatkowego, zewn皻rznego obci捫enia linki i przyponu oraz
zakazuje si stosowania kuli wodnej i innych zast瘼uj帷ych j przedmiot闚.
4.2. Przy w璠kowaniu t metod w璠karz zobowi您any jest zachowa minimalne
odleg這軼i od innych w璠kuj帷ych;
a/ z brzegu lub brodz帷 – 25 m,
b/ z 這dzi – 50 m.
5. Metoda podlodowa
5.1. υwienie ryb spod lodu na przyn皻 sztuczn - inn ni mormyszka - dozwolone
jest na jedn w璠k, a w przypadku po這wu na przyn皻 naturaln lub mormyszk na
dwie w璠ki. Za mormyszk uwa瘸 si przyn皻, w postaci jednolitego korpusu –
dowolnego kszta速u i koloru, o d逝go軼i nie wi瘯szej ni 15 mm, z wtopionym lub
wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
5.2. Otwory w lodzie nale篡 wykonywa o 鈔ednicy nie wi瘯szej ni 20 cm, a mi璠zy
nimi zachowa odleg這嗆 nie mniejsz ni 1 m.
5.3.Zabrania si po這wu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do 鈍itu.
5.4. Z這wione ryby, przeznaczone do zabrania nale篡 u鄉ierci bezpo鈔ednio po
z這wieniu. Zabite ryby nale篡 przechowywa w pojemnikach.
5.5. Przy w璠kowaniu t metod w璠kuj帷y zobowi您any jest zachowa minimaln
odleg這嗆 10 m od innych w璠kuj帷ych.
5.6. Zabrania si stosowa martwej i 篡wej ryby jako przyn皻y.


VI. OCHRONA RYB


1. Wymiar ochronny ryby stanowi d逝go嗆 od pocz徠ku g這wy do najdalszego
kra鎍a p貫twy ogonowej.
2. Obowi您uj nast瘼uj帷e wymiary ochronne ryb:
- bole do 40 cm
- brzana do 40 cm
- certa do 30 cm
- g這wacica do 70 cm
- ja do 25 cm
- jelec do 15 cm
- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/
- kle do 25 cm
- lin do 25 cm
- lipie do 30 cm
- 這so do 35 cm
- mi皻us:
a) w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm
b) w pozosta造ch wodach do 25 cm
- oko do 15 cm /za wyj徠kiem w鏚 uj皻ych w Informatorze w鏚 krainy pstr庵a i
lipienia/
- pstr庵 potokowy do 30 cm
- rozpi鏎 do 25 cm
- sandacz do 50 cm
- sapa do 25 cm
- sieja do 35 cm
- sielawa do 18 cm
- sum do 70 cm
- szczupak do 50 cm
- 鈍inka do 25 cm
- tro do 35 cm
- tro jeziorowa do 50 cm
- w璕orz do 50 cm
- wzdr璕a do 15 cm
3. Ustala si nast瘼uj帷e okresy ochronne ryb:
- bole - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca
- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia
- certa :
a/ w rzece Wi郵e od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 wrze郾ia do 30
listopada,
b/ w rzece Wi郵e powy瞠j zapory we W這c豉wku i w pozosta造ch rzekach od 1
stycznia do 30 czerwca
- g這wacica od 1 marca do 31 maja
- lipie od 1 marca do 31 maja
- 這so :
a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku od 1 pa寮ziernika
do 31 grudnia, w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki,
soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 grudnia do
ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w
pi徠ki, soboty i niedziele,
c/ w pozosta造ch rzekach od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia.
- mi皻us od 1 grudnia do ko鎍a lutego
- pstr庵 potokowy:
a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach od jej 廝鏚e do uj軼ia rzeki San, w rzece San i
jej dop造wach oraz w rzece Odrze i jej dop造wach od granicy pa雟twowej z
Republik Czesk do uj軼ia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej
dop造wach od 1 wrze郾ia do 31 stycznia,
b/ w pozosta造ch wodach od 1 wrze郾ia do 31 grudnia
- sieja od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia
- sielawa 1 pa寮ziernika do 31 grudnia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sapy od 1 kwietnia do 31 maja
- sum:
a/ w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1
grudnia do 31 maja
b/ w pozosta造ch wodach od 1 listopada do 30 czerwca
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- 鈍inka od 1 stycznia do 15 maja
- tro:
a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku od 1 pa寮ziernika
do 31 grudnia; w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki,
soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 grudnia do
ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w
pi徠ki, soboty i niedziele
c/ w pozosta造ch rzekach od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia
- tro jeziorowa od 1 wrze郾ia do 31 stycznia
- w璕orz od 15 czerwca do 15 lipca
4. JeŜeli pierwszy lub ostatni dzie okresu ochronnego dla okre郵onego gatunku ryb
przypada w dzie ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skr鏂eniu o ten
dzie.
5. Zakazowi po這w闚 w璠karskich podlegaj nast瘼uj帷e gatunki ryb prawnie
chronionych:
- alosa,
- babka czarna, babka szczup豉, babka czarnoplamka
- babka ma豉,
- babka piaskowa,
- ciosa,
- dennik,
- g這wacz pr璕op貫twy, g這wacz bia這p貫twy
- iglicznia,
- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy
- kie豚 bia這p貫twy,
- kie豚 Kesslera,
- koza,
- koza z這tawa,
- kur rogacz,
- minogi - wszystkie gatunki
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- r騜anka,
- strzeble - wszystkie gatunki,
- 郵iz,
- w篹ynka.
6. Rak b這tny i rak szlachetny nie mog by przedmiotem amatorskiego po這wu.
7. Wprowadza si nast瘼uj帷e limity ilo軼iowe ryb do zabrania z 這wisk:
7.1. W ci庵u tygodnia /od poniedzia趾u do niedzieli/:
- g這wacica 1 szt.
7.2. W ci庵u doby / w godz. 0.00 - 24.00 /
- sum 1 szt.
- tro jeziorowa, tro w璠rowna, 這so, sandacz, szczupak, sieja, bole, /陰cznie/
2 szt.
- lipie, pstr庵 potokowy, /陰cznie/ 3 szt.
- brzana, karp /陰cznie/ 3 szt.
- lin 4 szt.
- certa 5 szt.
- w璕orz 2 szt.
ㄠczna ilo嗆 z這wionych i zabranych z 這wisk ryb wymienionych gatunk闚 nie mo瞠
przekroczy 10 szt. w ci庵u doby.
8. Dopuszcza si zabranie z 這wisk ryb innych gatunk闚 nie wymienionych wy瞠j, w
ilo軼iach nie przekraczaj帷ych 5 kg w ci庵u doby.
9. Limity po這wu nie dotycz amura, to逍ygi, kr徙ia, karasia srebrzystego, leszcza,
pstr庵a t璚zowego i pstr庵a 廝鏚lanego oraz gatunk闚 ryb wymienionych w
rozdziale IV, pkt. 3.7.
10. υwienie ryb podczas zawod闚 w璠karskich reguluj odr瑿ne przepisy zawarte
w "Zasadach Organizacji Sportu W璠karskiego".
11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do
zaostrzenia wymiar闚, okres闚 ochronnych i limit闚 ilo軼iowych ryb.


VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNO汎 W犵KUJ。YCH W WODACH PZW


1. W璠karz 這wi帷y ryby ma obowi您ek podda si kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej,
c/ stra積ik闚 Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej,
d/ stra積ik闚 Stra篡 Ochrony Mienia PZW,
e/ stra積ik闚 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej,
f/ stra積ik闚 Stra篡 Le郾ej,
g/ stra積ik闚 Stra篡 Park闚 Narodowych i Krajobrazowych,
h/ funkcjonariuszy Stra篡 Granicznej,
i / uprawnionego do rybactwa, na u篡tkowanych przez niego wodach.
2. Na 膨danie kontroluj帷ych w璠karz ma obowi您ek: okaza dokumenty, sprz皻
w璠karski, z這wione ryby i przyn皻y.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez w璠karza poci庵a za sob
konsekwencje wynikaj帷e z ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym i Statutu PZW.


VIII. INFORMACJE KO哸OWE


1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy
Statutu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, a tak瞠 obowi您uj帷ego powszechnie
prawa, w tym:
- Ustawy Prawo Wodne,
- Ustawy Prawo o ochronie 鈔odowiska,
- Ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym,
- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierz徠,
- Rozporz康zenia Ministra 字odowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierz徠,
- Rozporz康zenia Ministra 字odowiska w sprawie ochrony gatunkowej ro郵in,
- Rozporz康zenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie po這wu ryb oraz
warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚 篡j帷ych w wodzie,
(z p騧niejszymi zmianami).
Regulamin wchodzi w 篡cie na mocy Uchwa造 Nr 83 Zarz康u G堯wnego Polskiego
Zwi您ku W璠karskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.
1. WST襾


Regulamin Amatorskiego Po這wu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbi鏎
przepis闚 dotycz帷ych zasad uprawiania w璠karstwa i ochrony zasob闚 ichtiofauny.
Postanowienia Regulaminu obowi您uj wszystkich w璠kuj帷ych w wodach b璠帷ych
w u篡tkowaniu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego / PZW / zar闚no zrzeszonych w
Zwi您ku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemc闚. Na 這wiskach
specjalnych PZW mog obowi您ywa odr瑿ne lub dodatkowe regulaminy. W wodach
PZW dopuszcza si amatorski po堯w ryb kusz za zgod uprawnionego do rybactwa
w obwodzie rybackim. Amatorski po堯w ryb kusz mo瞠 uprawia osoba posiadaj帷a
kart 這wiectwa podwodnego.2. PRAWA W犵KUJ。EGO W WODACH PZW

1

1. Prawo do w璠kowania w wodach u篡tkowanych przez Polski Zwi您ek W璠karski
maj cz這nkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadaj帷y kart w璠karsk,
przestrzegaj帷y zasad uj皻ych w niniejszym Regulaminie, po op豉ceniu stosownych
sk豉dek.

2. Zasady wydawania kart w璠karskich reguluj przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie 鈔鏚l康owym, z p騧niejszymi zmianami.

3. Z obowi您ku posiadania karty w璠karskiej s zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywaj帷y w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego w璠kowania ma w璠karz, kt鏎y uko鎍zy 14 lat, z tym Ŝe
m這dzie do 16 lat nie ma prawa do w璠kowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby
uprawnionej do opieki.

5. Cz這nek PZW do 14 lat ma prawo w璠kowa z nast瘼uj帷ymi ograniczeniami: w
ramach w豉snego 這wiska, zgodnie z limitem ilo軼iowym i wagowym, wy陰cznie pod
nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. M這dzie niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo w璠kowa:

a) w ramach uprawnie i dziennego limitu po這wu ryb swojego opiekuna metod
spinningow lub muchow. Przekazanie uprawnie nie wyklucza w璠kowania
opiekuna na jedn w璠k.

b) w ramach uprawnie stanowiska i dziennego limitu po這wu ryb swojego opiekuna,
maj prawo w璠kowa dwie osoby, ka盥a na jedn w璠k. Udost瘼nienie
stanowiska i limitu dw鏔 osobom nie wyklucza w璠kowania opiekuna na jedn
w璠k.

7. Dopuszcza si w璠kowanie kilkuosobowych grup m這dzie篡 nie posiadaj帷ych
kart w璠karskich, pod nadzorem opiekuna posiadaj帷ego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarz康 okr璕u lub ko豉. Ka盥a osoba z grupy ma
prawo 這wi wy陰cznie na jedn w璠k, z zachowaniem uprawnie do w豉snego
stanowiska i dziennego limitu po這wu przys逝guj帷ego cz這nkowi PZW.

8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy M這dy W璠karz", kt鏎y nie uko鎍zy 14 lat,
przys逝guj uprawnienia do w璠kowania na r闚ni z cz這nkiem PZW, z zastrze瞠niem
pkt.4.

9. W璠karz ma prawo do swobodnego dost瘼u do wody, a tak瞠 do przybijania i
cumowania do brzegu sprz皻u p造waj帷ego, je郵i lokalne przepisy wydane przez
uprawniony organ nie stanowi inaczej.

10. Cz這nek PZW ma prawo udost瘼ni wsp馧ma鹵onkowi jedn ze swoich w璠ek do
w璠kowania, w granicach przys逝guj帷ego mu stanowiska i limitu po這wu, bez
konieczno軼i uiszczania przez wsp馧ma鹵onka sk豉dki cz這nkowskiej oraz sk豉dki na
ochron i zagospodarowanie w鏚. Powy窺ze ma wy陰cznie zastosowanie przy
w璠kowaniu dopuszczaj帷ym 這wienie na dwie w璠ki.3. OBOWI╴KI W犵KUJ。EGO W WODACH PZW

2

1. W czasie w璠kowania w璠karz ma obowi您ek posiada : kart w璠karsk,
legitymacj PZW z potwierdzeniem uiszczenia nale積ych sk豉dek lub inne wa積e
zezwolenie uprawniaj帷e do w璠kowania na danym 這wisku.

2. Przed przyst徙ieniem do w璠kowania, w璠karz zobowi您any jest do ustalenia do
kogo nale篡 wybrane przez niego 這wisko i czy nie obowi您uj na nim dodatkowe
ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na 這wisku pierwsze雟two ma ten w璠karz,
kt鏎y przyby na nie wcze郾iej. Przy zajmowaniu stanowisk w璠kuj帷y powinni
zachowa mi璠zy sob odpowiednie odst瘼y, okre郵one w 壯 4, 5, 7 Regulaminu.
Odst瘼y te mog by zmniejszone tylko za zgod w璠karza, kt鏎y wcze郾iej zaj掖
dane stanowisko.

4. W czasie w璠kowania w璠ki musz by pod sta造m nadzorem ich w豉軼iciela.

5. W璠karz zobowi您any jest posiada przyrz康 do wyjmowania haczyk闚 z
pyszczk闚 ryb. Ryby z haczyka nale篡 uwalnia z zachowaniem maksymalnej
ostro積o軼i.

6. W璠karz zobowi您any jest utrzyma w czysto軼i stanowisko w璠karskie w
promieniu minimum 5 metr闚, bez wzgl璠u na stan, jaki zasta przed rozpocz璚iem
po這wu.

7. Obowi您kiem w璠karza jest opuszczenie 這wiska, je郵i rozgrywane maj by na
nim zawody sportowe. Organizator zawod闚 musi posiada pisemne zezwolenie
uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauwa瞠nia zanieczyszczenia wody lub jego skutk闚, jak np. 郾i皻e
ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, w璠karz ma
obowi您ek natychmiast zawiadomi o tym zarz康 najbli窺zego ko豉 lub okr璕u PZW,
policj albo najbli窺zy organ administracji publicznej.

9. JeŜeli w璠karz z這wi ryb oznakowan i zabiera j, ma obowi您ek przes豉 do
zarz康u okr璕u PZW, na kt鏎ego terenie zosta豉 ona z這wiona, znaczek i kilka 逝sek
wyj皻ych powy瞠j linii bocznej ryby, podaj帷 r闚nocze郾ie jej gatunek, d逝go嗆 i
ciŜar oraz miejsce, dat i godzin po這wu.4. ZASADY W犵KOWANIA

3

1. W璠ka

W璠karz ma obowi您ek pos逝giwa si w璠k sk豉daj帷 si z w璠ziska o d逝go軼i
co najmniej 30 cm, do kt鏎ego przymocowana jest linka zako鎍zona:

a/ jednym haczykiem z przyn皻, albo

b/ nie wi璚ej ni dwoma haczykami, ka盥y ze sztuczn przyn皻 imituj帷 owada lub
jego stadia rozwojowe; przy czym ka盥y haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni dwa ostrza
rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30
mm albo

c/ sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie wi璚ej ni trzy haczyki; haczyk mo瞠 mie
nie wi璚ej ni cztery ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one poza
obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 30 mm.

d/ przy po這wie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przyn皻, przy czym haczyk nie
mo瞠 mie wi璚ej ni trzy ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie wykracza造 one
poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 20 mm, albo

e/ sztuczn przyn皻 wyposa穎n w nie wi璚ej ni dwa haczyki, przy czym ka盥y
haczyk mo瞠 mie nie wi璚ej ni trzy ostrza, rozstawione w taki spos鏏, aby nie
wykracza造 one poza obw鏚 ko豉 o 鈔ednicy 20 mm

2. Przyn皻y

a/ Jako przyn皻y mog by stosowane:

- przyn皻y naturalne: zwierz璚e i ro郵inne,

- przyn皻y sztuczne.

b/ Zabrania si stosowa jako przyn皻 / zan皻 / :

- zwierz徠 i ro郵in chronionych,

- ikry rybiej,

- wykre郵a si zapis "砰wej ryby"

c/ Przyn皻y naturalne zwierz璚e to organizmy 砰we lub martwe, a tak瞠 ich cz窷ci. W
przypadku stosowania jako przyn皻 martwych ryb, mog by u篡te tylko ryby
wymiarowe lub nie obj皻e wymiarem ochronnym oraz nie znajduj帷e si w okresie
ochronnym.

d/ Przyn皻y naturalne ro郵inne to ro郵iny, ich cz窷ci oraz przetwory z nich / np. ciasta i
pasty/. Do przyn皻 tych umownie zalicza si te sery.

e/ Przyn皻y sztuczne to grupa przyn皻 wykonanych z r騜nych materia堯w naturalnych
lub sztucznych. Przyn皻y te mog by uzbrojone najwy瞠j w trzy haczyki o rozstawie
ostrzy nie wi瘯szym ni szeroko嗆 przyn皻y sztucznej / z tolerancj do 2 mm /.

f/ Sztuczne muchy to grupa przyn皻 sztucznych wykonanych na haczyku z jednym
lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dw鏂h materia堯w.

3. W璠kowanie

3.1. W wodach u篡tkowanych przez PZW mo積a w璠kowa z brzegu przez ca陰
dob, z wyj徠kiem w鏚 krainy pstr庵a i lipienia / wymienionych w odr瑿nym
informatorze PZW /, gdzie wolno w璠kowa tylko w porze dziennej, tj. od 鈍itu do
zmierzchu /1 godz. przed wschodem s這鎍a i 1 godz. po zachodzie s這鎍a /.

3.2. Zabrania si 這wi ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych,
takich jak: tarliska, w tym krze郵iska, zimowiska, mateczniki oraz w obr瑿ach
ochronnych i hodowlanych.

3.3. W璠karz ma obowi您ek przestrzega limit闚 dziennych po這w闚 ryb.

3.4. Ponadto w璠karzowi nie wolno :

a/ przechowywa i zabiera ryb poni瞠j ich wymiar闚 ochronnych,

b/ sprzedawa z這wionych ryb,

c/ rozdawa z這wionych ryb na terenie 這wiska,

d/ 這wi ryb w odleg這軼i mniejszej ni 50 m od: jaz闚, 郵uz, tam, zap鏎, przep豉wek
oraz innych urz康ze s逝膨cych do pi皻rzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli
hydrotechnicznych s逝膨cych regulacji brzeg闚 lub dna, np. ostrogi, opaski i progi
denne,

e/ 這wi ryb w odleg這軼i mniejszej ni 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i
innych rybackich narz璠zi po這wu,

f/ 這wi metod "szarpaka",

g/ budowa pomost闚 i stanowisk w璠karskich bez zgody u篡tkownika wody,

h/ pos逝giwa si sprz皻em p造waj帷ym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym
zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami,

i/ 這wi ryb ze sprz皻u p造waj帷ego w porze nocnej / od zmierzchu do 鈍itu / w
jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyj徠kiem okresu od 1 czerwca do 30
wrze郾ia,

j/ stosowa sztucznego 鈍iat豉, s逝膨cego lokalizowaniu b康 zwabianiu ryb na
stanowisko,

k/ kotwiczy 這dzi na oznakowanych torach 瞠glugi wodnej,

l/ w璠kowa z most闚,

m/ obcina g堯w rybom przed zako鎍zeniem w璠kowania.

3.5. Ryby w stanie 篡wym, z這wione zgodnie z limitem ilo軼iowym, nale篡
przechowywa wy陰cznie w siatkach wykonanych z mi瘯kich nici, rozpi皻ych na
sztywnych obr璚zach. Ka盥y w璠karz musi przechowywa osobno z這wione przez
siebie ryby, z tym 瞠 zabrania si przechowywania 篡wych ryb d逝瞠j ni 24 godz.

3.6. Z這wione ryby niewymiarowe lub b璠帷e pod ochron musz by bezwzgl璠nie
z ostro積o軼i wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie
szanse prze篡cia.

3.7. Rak闚 pr璕owatych, rak闚 sygna這wych oraz ryb z gatunku trawianka,
czebaczek amurski i sumik kar這waty po z這wieniu nie nale篡 wypuszcza do
這wiska, w kt鏎ym je z這wiono, ani do innych w鏚.

3.8. W czasie po這wu ryb na przyn皻y naturalne zabrania si r闚noczesnego
這wienia metodami spinningow lub muchow.5. ΜWIENIE RYB SPOKOJNEGO 浩RU

4

1. υwienie ryb spokojnego 瞠ru dozwolone jest r闚nocze郾ie na dwie w璠ki.

2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim mo瞠 okre郵i dopuszczaln ilo嗆
zan皻 w danym 這wisku.

3. W璠karz 這wi帷y ryby na przyn皻y naturalne, zobowi您any jest do zachowania
nast瘼uj帷ych minimalnych odst瘼闚 od innych w璠kuj帷ych:

a/ 這wi帷 z brzegu - 10 m

b/ mi璠zy 這dziami - 25 m

c/ mi璠zy 這dzi a brzegiem - 50 m


6. ΜWIENIE RYB DRAPIE烤YCH

5

1. υwienie ryb drapie積ych, na przyn皻y naturalne, dozwolone jest r闚nocze郾ie na
dwie w璠ki.

2. υwi帷 ryby metod spinningow lub trollingow wolno u篡wa jednej w璠ki,
uzbrojonej w jedn przyn皻 sztuczn.

3. υwi帷 ryby drapie積e na przyn皻y sztuczne lub sztuczn much obowi您uje
zachowanie nast瘼uj帷ych odleg這軼i pomi璠zy w璠kuj帷ymi:

a/ 這wi帷 z brzegu - 30 m

b/ 這wi帷 z 這dzi lub brodz帷 - 50 m7. ΜWIENIE RYB ΜSOSIOWATYCH

6

1. υwienie ryb 這sosiowatych dozwolone jest wy陰cznie na przyn皻y sztuczne z
uwzgl璠nieniem ustale szczeg馧owych wymienionych w informatorze w鏚 krainy
pstr庵a i lipienia, z wy陰czeniem pstr庵a t璚zowego.

a) w innych wodach nie obj皻ych informatorem krainy w鏚 pstr庵a i lipienia, 這wienie
tych ryb dozwolone jest na przyn皻y dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa

2. Przy 這wieniu ryb 這sosiowatych metod spinningow lub trollingow obowi您uj te
same zasady, jak przy 這wieniu ryb drapie積ych.

3. Przy 這wieniu metod muchow obowi您kiem w璠karza jest przestrzeganie
nast瘼uj帷ych zasad :

a/ przy 這wieniu w wodach krainy ryb 這sosiowatych wolno pos逝giwa si tylko jedn
w璠k,

b/ w璠ka stosowana w metodzie muchowej musi by wyposa穎na w sznur muchowy
i ko這wrotek o szpuli ruchomej. 篡趾 wolno stosowa wy陰cznie do wi您ania
przypon闚, kt鏎ych d逝go嗆 nie mo瞠 przekroczy dwukrotnej d逝go軼i u篡wanego
w璠ziska,

c/ nie wolno stosowa wi璚ej ni dw鏂h sztucznych much na jednej w璠ce,

d/ nie wolno stosowa dodatkowego zewn皻rznego obci捫enia linki lub przyponu.
Dopuszczalne jest stosowanie linki obci捫onej w jej konstrukcji,

e/ w wodach krainy ryb 這sosiowatych , w kt鏎ych dopuszcza si 這wienie na przyn皻y
ro郵inne wolno obci捫a wy陰cznie zestaw z przyn皻 ro郵inn. Zabrania si
dodatkowego uzbrajania takich zestaw闚 sztuczn przyn皻,

f/ z這wione ryby 這sosiowate, przeznaczone do zabrania, nale篡 u鄉ierci
natychmiast po z這wieniu,

g/ przy 這wieniu ryb 這sosiowatych w wodach udost瘼nionych tylko do 這wienia na
sztuczn much, zakazuje si stosowania kuli wodnej, a tak瞠 innych zast瘼uj帷ych
j przedmiot闚 / np. sp豉wik/.8. ΜWIENIE RYB SPOD LODU

7

1. υwienie ryb spod lodu dozwolone jest wy陰cznie przy u篡ciu jednej w璠ki.

2. Zabrania si stosowa martwej i 篡wej ryby jako przyn皻y.

3. υwi帷 ryby spod lodu nale篡 wykonywa otwory o 鈔ednicy nie wi瘯szej ni 20

cm. Mi璠zy otworami nale篡 zachowa odleg這嗆 nie mniejsz ni 1 m.

4. W璠kuj帷y na lodzie powinni zachowa pomi璠zy sob odleg這軼i co najmniej 10
m.

5. Zabrania si 這wienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do 鈍itu.

6. Ryby z這wione spod lodu, przeznaczone do zabrania, nale篡 u鄉ierci
bezpo鈔ednio po z這wieniu.9. OCHRONA RYB

8

1. Wymiar ochronny ryby stanowi d逝go嗆 od pocz徠ku g這wy do najdalszego kra鎍a
p貫twy ogonowej.

2. Obowi您uj nast瘼uj帷e wymiary ochronne ryb :

- bole do 40 cm

- brzana karpacka do 20 cm

- brzanka do 20 cm

- brzana do 40 cm

- certa do 30 cm

- g這wacica do 70 cm

- ja do 25 cm

- jelec do 15 cm

- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/

- kle do 25 cm

- lin do 25 cm

- lipie do 30 cm

- 這so do 35 cm

- mi皻us:

a) w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm

b) w pozosta造ch wodach do 25 cm

- pstr庵 potokowy:

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach od jej 廝鏚e do uj軼ia rzeki San oraz w rzece Odrze
i jej dop造wach od granicy pa雟twowej z Republik Czesk do uj軼ia rzeki Bystrzycy
oraz w rzece Bystrzycy i jej dop造wach do 25 cm

b/ w pozosta造ch wodach do 30 cm

- rozpi鏎 do 25 cm

- sandacz do 45 cm

- sapa do 25 cm

- sieja do 35 cm

- sielawa do 18 cm

- sum do 70 cm

- szczupak do 45 cm

- 鈍inka do 25 cm

- tro do 35 cm

- tro jeziorowa do 50 cm

- w璕orz do 40 cm

- wzdr璕a do 15 cm

3. Ustala si nast瘼uj帷e okresy ochronne ryb :

- bole - od 1 stycznia do 30 kwietnia

- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca

- brzana karpacka - od 1 stycznia do 15 lipca

- certa :

a/ w rzece Wi郵e od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 wrze郾ia do 30
listopada,

b/ w rzece Wi郵e powy瞠j zapory we W這c豉wku i w pozosta造ch rzekach od 1
stycznia do 30 czerwca

- g這wacica od 1 marca do 31 maja

- lipie od 1 marca do 31 maja

- 這so :

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku od 1 pa寮ziernika do
31 grudnia, w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki, soboty
i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 grudnia do
ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w pi徠ki,
soboty i niedziele,

c/ w pozosta造ch rzekach od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia.

- mi皻us z wyj徠kiem rzeki Odry od uj軼ia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi
od 1 grudnia do ko鎍a lutego

- pstr庵 potokowy :

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach od jej 廝鏚e do uj軼ia rzeki San, w rzece San i jej
dop造wach oraz w rzece Odrze i jej dop造wach od granicy pa雟twowej z Republik
Czesk do uj軼ia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dop造wach od 1
wrze郾ia do 31 stycznia,

b/ w pozosta造ch wodach od 1 wrze郾ia do 31 grudnia

- sieja od 15 pa寮ziernika do 31 grudnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sapy od 1 kwietnia do 31 maja

- sum :

a/ w rzece Odrze od uj軼ia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do
31 maja

b/ w pozosta造ch wodach od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- 鈍inka od 1 stycznia do 15 maja

- tro :

a/ w rzece Wi郵e i jej dop造wach powy瞠j zapory we W這c豉wku od 1 pa寮ziernika do
31 grudnia; w pozosta造m okresie obowi您uje zakaz po這wu w czwartki, pi徠ki, soboty
i niedziele,

b/ na odcinku rzeki Wis造 od zapory we W這c豉wku do jej uj軼ia od 1 grudnia do
ko鎍a lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowi您uje zakaz po這wu w pi徠ki,
soboty i niedziele

c/ w pozosta造ch rzekach od 1 pa寮ziernika do 31 grudnia

- tro jeziorowa od 1 wrze郾ia do 31 stycznia

4. Je瞠li pierwszy lub ostatni dzie okresu ochronnego dla okre郵onego gatunku ryb
przypada w dzie ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skr鏂eniu o ten
dzie.

5. Zakazowi po這w闚 w璠karskich podlegaj nast瘼uj帷e gatunki ryb prawnie
chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczup豉, babka czarnoplamka

- babka ma豉,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- g這wacz pr璕op貫twy, g這wacz bia這p貫twy

- iglicznia,

- jesiotr zachodni,

- kie豚 bia這p貫twy,

- kie豚 Kesslera,

- koza,

- koza z這tawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- r騜anka,

- s這necznica

- strzeble - wszystkie gatunki,

- 郵iz,

- w篹ynka.

6. Rak b這tny i rak szlachetny nie mog by przedmiotem amatorskiego po這wu.

7. Wprowadza si nast瘼uj帷e limity ilo軼iowe ryb do zabrania z 這wisk :

7.1. W ci庵u tygodnia / od poniedzia趾u do niedzieli / :

- g這wacica 1 szt.

7.2. W ci庵u doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

- sum 1 szt.

- tro jeziorowa, tro i 這so / 陰cznie / 2 szt.

- bole, karp, lipie, pstr庵 potokowy, amur bia造, sandacz, szczupak, brzana /
陰cznie / 3 szt.

- pstr庵 t璚zowy i pstr庵 廝鏚lany / 陰cznie / 4 szt.

- sieja, w璕orz, lin / 陰cznie / 4 szt.

- 鈍inka, certa / 陰cznie / 5 szt.

- ja, kle / 陰cznie /10 szt.

ㄠczna ilo嗆 z這wionych i zabranych z 這wisk ryb wymienionych gatunk闚 nie mo瞠
przekroczy 10 szt. w ci庵u doby.

8. Dopuszcza si zabranie z 這wisk ryb innych gatunk闚 nie wymienionych wy瞠j, w
ilo軼iach nie przekraczaj帷ych 5 kg w ci庵u doby.

9. Limity nie dotycz kr徙ia, karasia srebrzystego i leszcza.

10. υwienie ryb podczas zawod闚 w璠karskich reguluj odr瑿ne przepisy zawarte
w "Zasadach Organizacji Sportu W璠karskiego".

11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach
ma prawo do zaostrzenia wymiar闚, okres闚 ochronnych i limit闚 ilo軼iowych ryb.10. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNO汎 W犵KUJ。YCH W WODACH PZW

9

1. W璠karz 這wi帷y ryby ma obowi您ek podda si kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ funkcjonariuszy Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej,

c/ cz這nk闚 Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej,

d/ cz這nk闚 Stra篡 Ochrony Mienia PZW,

e/ cz這nk闚 Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej,

f/ cz這nk闚 Stra篡 Le郾ej,

g/ cz這nk闚 Stra篡 Park闚 Narodowych i Krajobrazowych,

h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.

2. Na 膨danie kontroluj帷ych w璠karz ma obowi您ek: okaza dokumenty, sprz皻
w璠karski, z這wione ryby i przyn皻y.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez w璠karza poci庵a za sob
konsekwencje wynikaj帷e z ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym i Statutu PZW.11. INFORMACJE KO哸OWE

10

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem maj zastosowanie przepisy
Statutu Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, a tak瞠 obowi您uj帷ego powszechnie
prawa, w tym:

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr
154 poz. 1803 /,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie 鈔odowiska / Dz. U. Nr 62
poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,

- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie 鈔鏚l康owym / Dz. U. Nr 66 poz.
750 z p騧niejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz.
104 z p騧niejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 28 wrze郾ia 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z p騧niejszymi
zmianami /,

- Ustawy z dnia 16 pa寮ziernika 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492
z p騧niejszymi zmianami /,

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz徠 / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z
p騧niejszymi zmianami /,

- Rozporz康zenia Ministra 鈔odowiska z dnia 26 wrze郾ia 2001 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierz徠 / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,

- Rozporz康zenia Ministra Ochrony 鈔odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa z
dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro郵in / Dz. U. Nr 41 poz. 214
/,

- Rozporz康zenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w
sprawie po這wu ryb oraz warunk闚 chowu, hodowli i po這wu innych organizm闚
篡j帷ych w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z p騧niejszymi zmianami (Dz. U. nr 17
poz. 160)/.

2. Regulamin wchodzi w 砰cie na mocy Uchwa造 Nr 37 Zarz康u G堯wnego Polskiego
Zwi您ku W璠karskiego z dnia 29 marca 2003 r.